Desmond Tutu

Desmond Tutu has developed an African variant of personalism through the African concept ubuntu – and through his struggle for justice, peace and reconciliation.

Desmond Tutu (born 1931) is a South African human rights activist and retired archbishop who became famous worldwide for his nonviolent resistance to the apartheid system.

Desmond Tutu (født 1931) er sydafrikansk ærkebiskop og menneskerettighedsaktivist, som blev verdenskendt for sin ikke-voldelige modstand mod apartheid.

Desmond Tutu has developed an African variant of personalism through the African concept ubuntu – and through his struggle for justice, peace and reconciliation.

Desmond Tutu was born in Transvaal, but his family moved to Johannesburg when he was twelve years old. He first trained to be a teacher like his father and taught for some years. He then went on to study theology. In 1960 he was ordained a priest in the Anglican Church, and in 1986 he became the first black archbishop of Cape Town. He is an honorary doctor at a number of universities in the US and Europe and has received many international prizes.

The commission was to map the human rights violations that had taken place during the apartheid regime and, something more revolutionary, attempt to bring about reconciliation among the population groups.

Tutu stresses heavily the value and dignity of humans on the grounds that we are created in the image of God. For this reason he had to fight against an apartheid regime that denied the equal worth of humans. He has subsequently entered the struggle against other forms of injustice and oppression, using nonviolent means, with peace and reconciliation as the ends.

Tutu has formulated an African version of personalism, using the concept of Ubuntu. Ubuntu is an ancient African concept that expresses the way in which humans depend on each other.

”We are different in order to know our need of each other. To be human is to be dependent. Ubuntu speaks of spiritual attributes such as generosity, hospitality, compassion, caring, sharing. You could be affluent in material possessions but still be without ubuntu. This concept speaks of how people are more important than things, than profits, than material possessions. It speaks about the intrinsic worth of persons as not dependent on extraneous things such as status, race, creed, gender, or achievement.”

More about Desmond Tutu
The Desmond Tutu Peace Centre: www.tutu.org

Hello world!

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ...
Når Narcissus vågner

Når Narcissus vågner

Forsideillustration. Hvordan sætter man personalismen i perspektiv – med ét enkelt billede? Og så til en antologi – et format, ...
Et nutidsbillede af danskernes relationer, engagement og værdighed

Et nutidsbillede af danskernes relationer, engagement og værdighed

Hvordan vurderer danskerne selv deres relationer, engagement og værdighed? To store undersøgelser foretaget af Epinion for tænketanken Cura har taget ...
Frihed til det fælles bedste – med Grundtvig og Hal Koch som guide

Frihed til det fælles bedste – med Grundtvig og Hal Koch som guide

Forholdet mellem individ og fællesskab er en ældgammel problemstilling, som her i begyndelsen af det 21. århundrede har fået ny ...
Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Opgiv at være perfekt – i afmagten ligger friheden

Mennesket er ikke perfekt og bliver det aldrig. En ny erkendelse af vores uperfekthed er ved at tage form i ...
Psykisk sundhed som relationsevne

Psykisk sundhed som relationsevne

De personer, som ikke formår at leve op til arbejdslivets krav, bliver stemplet som psykisk usunde og „unormale“. De får ...
Design af sociale relationer

Design af sociale relationer

Velfærdsstaten giver handicappede, syge og gamle mulighed for en hidtil uset uafhængighed, men bagsiden er alt for ofte ensomhed og ...
Lykkeforskning og personalismens værdier

Lykkeforskning og personalismens værdier

Ambitionen bag den voksende interesse for lykkeforskning synes at have træk til fælles med det personalistiske menneskesyn. Også lykkeforskningen tilkender ...
Værdig og respektfuld integration

Værdig og respektfuld integration

Når indvandrere og flygtninge kommer til Danmark, er det i personalismens optik medmennesker, som vi har et ansvar for. Det ...
Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten

Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten

Samfundet er i dag præget af et politisk og kulturelt opbrud mellem Konkurrencestatens tomme managementlogik og Menneskesamfundets etiske, sociale og ...